Komitet redakcyjny

redaktor naczelny/ sekretarz redakcji:

  • dr hab. Maciej Malinowski, prof. ANS

redaktorzy tematyczni:

  • prof. dr hab. Miros艂aw Michalik
  • prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia
  • dr hab. Iwona Bugajska-Bigos prof. ANS
  • dr hab. Przemys艂aw Piotrowski prof. ANS
  • dr hab. Zdzis艂awa Zac艂ona, prof. ANS
  • dr Stefan Florek; dr Beata Lisowska