Zesp贸艂 recenzent贸w:

 • dr hab. Marzena Bara艅ska, prof. UJ (Uniwersytet Jagiello艅ski w Krakowie)
 • dr hab. Marek Batorski, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Alina Budniak, prof. U艢 (Uniwersytet 艢l膮ski w Katowicach)
 • dr hab. Nataliia Demeshkant, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Robert D臋bski (Uniwersytet Jagiello艅ski w Krakowie)
 • dr hab. Alicja Ga艂czy艅ska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Aleksandra Gie艂do艅-Paszek, prof. U艢 (Uniwersytet 艢l膮ski w Katowicach)
 • dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Ewa Hory艅 (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Irena Jaros, prof. U艁 (Uniwersytet 艁贸dzki)
 • dr hab. Danuta Ka藕mierczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji w Krakowie)
 • dr hab. Miros艂aw Kisiel, prof. U艢 (Uniwersytet 艢l膮ski w Katowicach)
 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Lech Ko艂odziejczyk (Uniwersytet 艢l膮ski w Katowicach)
 • dr hab. Tomasz Korpysz, prof. UKSW (Uniwersytet Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Warszawie)
 • dr hab. Natalia Lemann, prof. U艁 (Uniwersytet 艁贸dzki)
 • dr hab. Marek Leszczy艅ski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. (Pre拧ovsk谩 univerzita v Pre拧ove)
 • prof. dr hab. Janusz A. Majcherek (Akademia WSB w D膮browie G贸rniczej)
 • dr hab. 艁ukasz Murzyn, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Jaros艂aw Pacu艂a, prof. U艢 (Uniwersytet 艢l膮ski w Katowicach)
 • dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Sk艂odowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Agnieszka Piela, prof. U艢 (Uniwersytet 艢l膮ski w Katowicach)
 • dr hab. Lech Polcyn, prof. ASP (Akademia Sztuk Pi臋knych w Krakowie)
 • dr hab. Janusz Ropski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Aldona Skudrzyk (Uniwersytet 艢l膮ski w Katowicach)
 • dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Magdalena Soboci艅ska, prof. UWr (Uniwersytet Wroc艂awski)
 • dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Gra偶yna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Aneta Za艂azi艅ska, prof. UJ (Uniwersytet Jagiello艅ski w Krakowie)